Welkom op de website van maatschap Plas-Kerperien!

Wij houden momenteel ruim 350 stamboek Swifter fokooien en 30 stamboek (Booroola) Texelaars. Onze Swifters kenmerken zich door hun hoge vruchtbaarheid en ruime ontwikkeling. Dit onder meer dankzij de inzet van goed ontwikkelde rammen met specifieke kenmerken. Voorbeelden vindt u onder het kopje rammen. Tevens worden onze ooien op een zo natuurlijk mogelijke manier gehouden. Hierdoor zijn ze goed in staat veel ruwvoer op te nemen en te verwerken. Opstallen en krachtvoer wordt minimaal ingezet. De laatste jaren wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van kruidenweides en kan er gebruik gemaakt worden van schraal natuurlijk grasland. Ontwormen van de lammeren kan op deze manier tot een minimum worden beperkt. 

 

Gezondheidsstatus:

- ARR/ARR

- Zwoegervrij

- Brucella melitentis vrij

- Rotkreupelvrij

- Ervaring met export